Hekelblokkie 15

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 15 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 14 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

4 kleure van jou keuse

Ons het Hydro Bue 250, Sailway 203, French Grey 251 en Sterling Silver 211 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Kleurverandering

(#) dui aan wanneer draad geknip en kleur verander moet word.

Verander kleur netjies voor jy die laaste gs hekel en verbind rondtes deur naald in aangeduide steek te steek, gebruik dan nuwe kleur, don en trek nuwe kleur se lus deur

Afkortings

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

driesl – drieslag

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Spesiale steek

Springmieliesteek = maak 5 lb in aangeduide plek, haal naald uit laaste lb en steek dit in 1ste lb, tel lus op, don en trek deur al die lusse op die naald.

BELANGRIK: Vir springmieliesteek aan beg van rdte, werk 3 ks, 4 lb in aangeduide plek, haal naald uit en steek dit in bokant van 3 ks en lus wat jy laat val het, don en trek deur al die lusse op die naald.

Aanwysings

Met 4 mm-hekelnaald en Sailway, begin met verstelbare ring (magic ring).

1ste rdte: 1 ks (nie st nie), 8 kb in ring, gs in eerste kb.
2de rdte: springmielie in dies kb as gs, (3 ks, springmielie in vlg kb) rondom, 3ks, (#), gs in eerste springmielie.
3de rdte: met Sterling Silver, 2 ks (= 1 hlb), (3 hlb in 3ks-sp, 1 hlb in springmielie) rondom, 3 hlb in laaste 3ks-sp, (#), gs in 2de ks aan beg = 32 hlb.
4de rdte: met French Grey, 1kb in dies plek as gs, (2 ks, slaan 1 hlb oor, 1 kb in vlg hlb) rondom, eindig met 2 ks, slaan laaste hlb oor, gs in eerste kb (#).
5de rdte: met Hydro Blue, gs in 2ks-sp, 6 ks (= 1 lb en 3 ks), (lb2tes in dies en vlg 2ks-sp, 3 ks) rondom, eindig met 1 lb in dies 2ks-sp, laat 2 lusse op naald, steek naald in 3de van 6 ks, don en trek lus deur al die lusse op die naald (#).
6de rdte: met Sterling Silver, gs in 3ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 3 ks, 2 lb) in dies 3ks-sp, *3 ks, slaan vlg 3ks-sp oor, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in vlg 3ks-sp, herh van * rondom eindig met 3 ks, gs in bokant van 3 ks en vlg lb (#).
7de rdte: met Hydro Blue, gs in 3ks-sp, *(springmielie, 2 ks, springmielie) in dies 3ks-sp, 2 ks, werk oor 3 ks van 6de rdte, 4 drieslag in 3ks-sp van 5de rdte, 2 ks, herh van * rondom, gs in eerste springmielie (#).
8ste rdte: met French Grey, gs in 2ks-sp tussen springmielies, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in dies 2ks-sp, *1 hlb in elk van vlg 2 ks, 1 hlb in elk van vlg 4 driesl, 1 hlb in elk van vlg 2 ks**, 2 hlb in 2ks-sp tussen springmielies, herh van * rondom, eindig by **, (#) gs in 2de ks aan beg = 80 hlb.
9de rdte: met Sailway, 1 kb in dies plek as gs, (2 ks, slaan 1 hb oor, 1 kb in vlg hlb)  rondom, 2 ks (#), gs in eerste kb.
10de rdte: met Sterling Silver, 1 kb in vlg 2ks-sp, 2 ks, *1 lb in vlg 2ks-sp, 1 ks, (lb2tes in dies and vlg 2ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in dies 2ks-sp, 2 ks**, (1 kb in vlg 2ks-sp, 2 ks) 6 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 kb in vlg 2ks-sp, 2 ks) 5 keer, (#) gs in eerste kb.
11de rdte: met French Grey, 1 kb in vlg 2ks-sp, 2 ks, *1 lb in vlg 1ks-sp, 1 ks, (lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks) 3 keer, 1 lb in dies 1ks-sp, 2 ks**, (1 kb in vlg 2ks-sp, 2 ks) 7 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 kb in vlg 2ks-sp, 2 ks) 6 keer, gs in eerste kb (#).
12de rdte: met Hydro Blue, gs in vlg 2ks-sp, 4 ks (= 1 lb en 1 ks), lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, *1 ks, 1 lb in dies ks-sp, 2 ks, springmielie in vlg lbtes, 2 ks, 1 lb in vlg ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg ks-sp) 11 keer, herh van * nog twee keer, 1 ks, 1 lb in dies ks-sp, 2 ks, springmielie in vlg lbtes, 2 ks, 1 lb in vlg ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg ks-sp) 8 keer, 1 ks, 1 lb in dies ks-sp, los 2 lusse op naald, steek naald in 3de van 4 ks, don en trek deur al die lusse op die naald (#).
13de rdte: met Sailway, gs in vlg ks-sp, 4 ks (= 1 lb en 1 ks), (lb2tes in vlg en vlg  ks-sp, 1 ks) 3 keer, *springmielie in dies ks-sp, 3 ks, springmielie in vlg ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg ks-sp) 13 keer, 1 ks, herh van * nog twee keer, springmielie in dies ks-sp, 3 ks, springmielie in dies ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies an vlg ks-sp) 9 keer, 1 ks, 1 lb in dies ks-sp, los 2 lusse op naald, (#) steek naald in 3de van 4 ks, don en trek deur al die lusse op naald.
14de rdte: met Sterling Silver, 1 kb in 1ks-sp, (1 ks, slaan lbtes oor, 1 kb in vlg  1ks-sp) 3 keer, *1 ks, (1 kb, 1 ks, 1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 3ks-sp, 1 ks, 1 kb in vlg 1ks-sp, (1 ks, slaan lbtes oor, 1 kb in vlg 1ks-sp) 13 keer, herh van * nog twee keer, 1 ks, (1 kb, 1 ks, 1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 3ks-sp, 1 ks, 1 kb in vlg 1ks-sp, (1 ks, slaan lbtes oor, 1 kb in vlg 1ks-sp) 9 keer, 1 ks (#), gs in eerste kb.
15de rdte: met French Grey, (1 kb in ks-sp, 1 ks) rondom (#), gs in eerste kb.
16de rdte: met Sterling Silver, 1 ks (= 1 kb), (1 kb in 1ks-sp, 1 kb in kb) 3 keer, *1 kb in 1ks-sp, 3 kb in vlg kb, (1 kb in 1ks-sp, 1 kb in kb) 16 keer, herh van * nog twee keer, 1 kb in 1ks-sp, 3 kb in vlg kb, (1 kb in 1ks-sp, 1 kb in kb) 12 keer, 1 kb in 1ks-sp, gs in eerste kb = 35 ste langs elke sy tussen hoekste.  Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend