Hekelblokkie 14

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 14 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 13 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

Kleur van jou keuse

Ons het ± 26 g Hydro Blue 250 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

alb – agterom langbeen

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

rdte – rondte

sp – spasie

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Spesiale steke

alb – don, steek  die hekelnaald van agter om balkie van lb en voltooi lb soos gewoonlik (image)

Springmieliesteek = maak 5 lb in aangeduide plek, haal naald uit laaste lb en steek dit in 1ste lb, tel lus op, don en trek deur al die lusse op die naald.

BELANGRIK: Vir springmieliesteek aan beg van rdte, werk 3 ks, 4 lb in aangeduide plek, haal naald uit en steek dit in bokant van 3 ks en lus wat jy laat val het, don en trek deur al die lusse op die naald.

V-st = (1 lb, 1 ks, 1 lb) in aangeduide plek

Aanwysings

Met 4 mm-naald begin met verstelbare ring (magic ring)

1ste rdte: 3 ks = 1 lb), 3 lb in ring, (3 ks, 4 lb in ring) 3 keer, 3 ks, gs in 3de ks aan beg.
2de rdte: gs in vlg lb, gs in sp tussen 2de en 3de lb, 6 ks (= 1 lb en 3 ks), 1 lb in dies sp, *V-st in 3ks-sp, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in sp tussen 2de en 3de lb, herh van * nog twee keer, V-st in 3ks-sp, gs in 3de van 6 ks aan beg.
3de rdte: 3 ks (= 1 lb), *7 lb in 3ks-sp, 1 lb in vlg lb, V-st in V-st, 1 lb in vlg lb, herh van * nog twee keer, 7 lb in 3ks-sp, 1 lb in vlg lb, V-st in V-st, gs in 3de ks aan beg.
4de rdte: 4 ks (= 1 lb en 1 ks), *(1 lb, 1 ks) in elk van vlg 7 lb, 1 lb in vlg lb, V-st in V-st, 1 lb in vlg lb, 1 ks, herh van * nog twee keer, (1 lb, 1 ks) in elk van vlg 7 lb, 1 lb in vlg lb, V-st in V-st, gs in 3de van 4 ks aan beg.
5de rdte: 5 ks (= 1 adl en 3 ks), (slaan vlg lb oor, alb rondom vlg lb, 3 ks) 3 keer, slaan vlg lb oor, alb rondom vlg lb, *V-st in V-st, (alb rondom vlg lb, 3 ks, slaan vlg lb oor) 4 keer, alb rondom vlg lb, herh van * nog twee keer, V-st in V-st, gs in 2de van 5 ks aan beg.
6de rdte: 6 ks (= 1 lb en 3 ks), 1 lb in dies plek as gs, *1 kb in 3ks-sp, (3 ks, 1 kb in vlg 3ks-sp) 3 keer, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in laaste alb, V-st in V-st**, (1 lb, 3 ks, 1 lb) in alb, herh van * rondom, eindig by **, gs in 3de van 6 ks.
7de rdte: 3 ks (= 1 lb), *7 lb in 3ks-sp, 1 lb in vlg lb, 1 kb in 3ks-sp, (3 ks, 1 kb in vlg 3ks-sp) twee keer, 1 lb in vlg lb, 7 lb in 3ks-sp, 1 lb in vlg lb, V-st in V-st**, 1 lb in vlg lb, herh van * rondom, eindig by **, gs in 3de ks aan beg.
8ste rdte: gs in vlg 2 lb, *1 kb in elk van vlg 6 lb, 1 ks in 3ks-sp, 3 ks, 1 kb in vlg 3ks-sp, 1 ks, 1 kb in elk van vlg 6 lb, 3 ks, slaan 3 lb oor, 1 lb in V-st, 3 ks, slaan 3 lb oor, herh van * rondom, gs in eerste kb.
9de rdte: *3 ks, slaan 2 kb oor, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 3 ks, slaan kb, 1 ks en vlg kb oor, 3 kb in 3ks-sp, 3 ks, slaan kb, 1 ks en vlg kb oor, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 3 ks, 3 kb in 3ks-sp, 3 ks, 1 kb in lb, 3 ks, 3 kb in 3ks-sp, herh van * rondom, gs in eerste ks.
10de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elke ks, 1 kb in elke kb en 1 hlb in elke hoek-kb rondom, gs in beg-ks = 136 ste.
11de rdte: gs in vlg kb, 1 kb in vlg kb, (3 ks, springmielie in dies st as kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb) 6 keer, *3 ks, slaan 1 hlb oor, 1 kb in vlg kb, (3 ks, springmielie in dies st as kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb) 8 keer, herh van * nog twee keer, 3 ks, slaan hlb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, springmielie in dies st as kb, slaan 3 kb oor, 1 kb in vlg kb, 3 ks, springmielie in dies st as kb, gs in eerste kb.
12de rdte: 3 ks (1 lb), *[(1 hlb, 2 kb) in 3ks-sp, 1 lb in vlg kb] tot by 3ks-sp in hoek, (2 lb, 1 ks, 2 lb) in 3ks-sp in hoek, 1 lb in vlg kb, herh van * rondom, eindig met gs in 3de ks aan beg.
13de rdte: 1 kb in vlg st, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) tot by hoek, *1 ks, 1 kb in 1ks-sp in hoek, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 kb in vlg st) tot by vlg hoek, herh van * rondom, eindig met 1 ks, gs in 1ste kb.
14de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elke ks-st, 1 kb in elke kb en 3 kb in elke hoek-kb rondom, gs in beg-ks = 39 kb langs elke sy tussen hoekste. Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend