Hekelblokkie 16

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 16 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 15 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

4 kleure van jou keuse

Ons het Hydro Bue 250, Sailway 203, French Grey 251 en Sterling Silver 211 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

awlb – afwisselende langbeen

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

driesl – drieslag

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Kleurverandering

(#) dui aan wanneer draad geknip en kleur verander moet word.

Verander kleur netjies voor jy die laaste gs hekel en verbind rondtes deur naald in aangeduide steek te steek, gebruik dan nuwe kleur, don en trek nuwe kleur se lus deur

Spesiale steke

Afwisselende langbeen = don, steek naald in aangeduide plek en trek lus deur, don en trek deur een lus op naald, don en trek deur al die lusse op naald

Springmieliesteek = maak 5 lb in aangeduide plek, haal naald uit laaste lb en steek dit in 1ste lb, tel lus op, don en trek deur al die lusse op die naald.

BELANGRIK: Vir springmieliesteek aan beg van rdte, werk 3 ks, 4 lb in aangeduide plek, haal naald uit en steek dit in bokant van 3 ks en lus wat jy laat val het, don en trek deur al die lusse op die naald.

Aanwysings

Met 4 mm-naald en Hydro Blue, beg met verstelbare ring (magic ring).

1ste rdte: 3 ks (= 1 awlb en 1 ks), (1 awlb, 1 ks) 7 keer in ring, gs in 2de van 3 ks aan beg = 8 awlb en 8 1ks-sp.
2de rdte: gs in 1ks-sp, 5 ks, (= 1 hlb en 3 ks), *1 hlb in vlg 1ks-sp, 3 ks, herh van * rondom, (#) gs in 2de van 5 ks aan beg.
3de rdte: met Sailway, 1 ks (= 1 kb), *werk aan voorkant van 3 ks (nie op), 2 lb in awlb van 1ste rdte, 1 kb in hlb, herh van * rondom, maak laaste 2 lb in gs van 2de rdte (#), gs in ks aan beg.
4de rdte: met French Grey, 1 ks (nie ‘n st), 2 kb in dies plek as gs, (2 ks, slaan 2 lb oor, 2 kb in vlg kb) rondom, eindig met 2 ks, gs in eerste kb.
5de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in vlg kb, *2 ks, 1 kb in 2ks-sp, 2 ks, 1 lb in elk van vlg 2 kb, herh van * rondom, eindig met 2 ks, 1 kb in 2ks-sp, 2 ks, gs in 3de ks aan beg, (#), gs in vlg lb.
6de rdte: met Sailway, don, werk van agter en deur 2ks-sp van 5de rdte, steek naald in eerste lb van 3de rdte en trek lus deur st en 2ks-sp en voltooi dan lb normaalweg  (= lb agter), 1 lb in dies lb, *1 ks, 2 lb agter deur vlg 2ks-sp en in vlg lb, 8 ks**, 2 lb agter deur vlg 2ks-sp en in vlg lb, herh van * rondom, eindig by **, (#) gs in bokant van lb aan beg.
7de rdte: met Sterling Silver, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in vlg lb, *1 ks, 1 kb in elk van vlg 2 lb, werk aan voorkant van 8 ks, 2 lb in eerste lb van 5de rdte, 1 ks, 2 lb in vlg lb van 5de rdte, 1 kb in elk van vlg 2 lb van 6de rdte, herh van * rondom, eindig met 2 lb in bokant van 3 ks van 5de rdte, 1 ks, 2 lb in vlg lb van 5de rdte, (#) gs in ks aan beg.
8ste rdte: met Sailway, *1 hlb oor ste in 1ks-sp van 6de rdte, (2 hlb, 3 lb, 2 ks, 3 lb, 2 hlb) in 8ks-sp, herh van * rondom, (#) gs in eerste hlb.
9de rdte: met Hydro Blue, *springmielie in hlb, 3 ks, werk van agter en deur 2ks-sp, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in 1ks-sp van 7de rdte, 3 ks, herh van * rondom, gs in eerste springmielie (#).
10de rdte: met Sterling Silver en werk in 9de rdte se ste, gs in eerste ks, 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 2 ks, *1 hlb in lb, 1 hlb in 1 ks, 1 hlb in lb, 1 hlb in elk van vlg 3 ks**, slaan springmielie oor, 1 hlb in elk van vlg 3ks, herh van * rondom eindig by **, gs in 2de ks aan beg  = 72 hlb.
11de rdte: 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in vlg hlb, *3 ks, slaan 2 hlb oor, 1 hlb in elk van vlg 2 hlb, 3 ks, slaan hlb oor, 2 lb in vlg hlb, 2 ks, 2 lb in vlg hlb, 3 ks, slaan 2 hlb oor, 1 hlb in elk van vlg 2 hlb, 3 ks**, 1 hlb in elk van vlg 4 hlb, herh van * rondom, eindig by **, 1 hlb in elk van laaste 2 hlb, gs in 2de ks aan beg (#).
12de rdte: met French Grey, gs in vlg hlb, *1 lb agter 3 ks in eerste oorgeslaande hlb van 10de rdte, 1 kb in 3ks-sp, 1 lb agter dies 3ks-sp in dies oorgeslaande hlb van 10de rdte, 1 kb in elk van vlg 2 hlb, 1 lb agter 3 ks in eerste oorgeslaande hlb, 1 kb in 3ks-sp, 1 lb agter dies 3ks-sp in vlg oorgeslaande hlb, 1 kb in elk van vlg 2 lb, 3 kb in 2ks-sp, 1 kb in elk van vlg 2 lb, 1 lb agter 3 ks in eerste oorgeslaande hlb, 1 kb in 3ks-sp, 1 lb agter dies 3ks-sp in vlg oorgeslaande hlb, 1 kb in elk van vlg 2hlb, 1 lb agter 3 ks in eerste oorgeslaande hlb, 1 kb in 3ks-sp, 1 lb agter dies 3 ks in vlg oorgeslaande hlb, 1 kb in elk van vlg 4 hlb, herh van * rondom met laaste 2 kb op ks en dies hlb as gs, gs in lb.
13de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 10 ste, (3 kb in vlg st, 1 kb in elk van vlg 12 ste, kb2tes, 1 kb in elk van vlg 12 ste) 3 keer, 3 kb in vlg st, 1 kb in elk van vlg 12 ste, kb2tes, 1 kb in laaste st, gs in ks aan beg (#) = 112 kb.
14de rdte: met Hydro Blue, gs in vlg kb, 2 ks (= 1 kb en 1 ks), slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 4 keer, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in vlg kb, 1 kb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 13 keer, herh van * nog twee keer, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in vlg kb, 1 kb in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 7 keer, 1 ks, gs in ks aan beg (#).
15de rdte: met Sailway, gs in 1 ks-sp, 2 ks (= 1 kb en 1 ks), (1 kb in vlg 1ks-sp, 1 ks) 4 keer, *slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in 1ks-sp, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 kb in vlg 1ks-sp) 13 keer, 1 ks, herh van * nog twee keer, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in 1ks-sp, 1 kb in vlg kb, (1 ks, 1 kb in vlg 1ks-sp) 8 keer, 1 ks, gs in ks aan beg (#).
16de rdte: met Sterling Silver, gs in 1ks-sp, 2 ks (= 1 kb en 1 ks), (1 kb in vlg 1ks-sp, 1 ks) 4 keer, *slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in 1ks-sp, 1 kb in vlg kb, (1 ks, 1 kb in vlg 1ks-sp) 14 keer, 1 ks, herh van * nog twee keer, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in 1ks-sp, 1 kb in vlg kb, (1 ks, 1 kb in vlg 1ks-sp) 9 keer, 1 ks, gs in ks aan beg (#).
17de rdte: met Hydro Blue, gs in vlg 1ks-sp, 4 ks (= 1 lb en 1 ks), (lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks) 4 keer, *lb2tes in dies 1ks-sp en alt kb, 3 ks, lb2tes in vlg kb en vlg 1ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp) 14 keer, 1 ks, herh van * nog twee keer, lb2tes in dies 1ks-sp en alt kb, 3 ks, lb2tes in vlg kb en vlg 1ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp) 9 keer, 1 ks, 1 lb in dies 1ks-sp laa twee lusse op naald, steek naald in 3de van 4 ks, (#) don en trek deur al die lusse op die naald.
18de rdte: met Sailway, gs in 1ks-sp, 4 ks (= 1 lb en 1 ks), (lb2tes in dies en vlg 1ks-sp, 1 ks) 4 keer, *lb2tes in dies en vlg 3ks-sp, 1 ks, werk oor 3ks 3 driesl in 1ks-sp van 16de rdte, 1 ks, lb2tes in dies 3ks-sp en vlg 1ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp) 14 keer, 1 ks, herh van * nog twee keer, lb2tes in dies en vlg 3ks-sp, 1 ks, werk oor 3 ks 3 driesl in 1ks-sp van 16de rdte, 1 ks, lb2tes in dies 3ks-sp en vlg 1ks-sp, (1 ks, lb2tes in dies en vlg 1ks-sp) 9 keer, 1 ks, 1 lb in dies 1ks-sp, laat 2 lusse op naald, steek naald in 3de van 4 ks, (#) don en trek deur al die lusse op naald.
19de rdte: met Sterling Silver, 1 kb in elke st, 1 kb in elke 1ks-sp en 3 kb in middelste driesl rondom, gs in eerste kb = 36 kb oor elke sy tussen hoekste.

Heg af.

Werk los drade weg.

Blok vierkant volgens mate, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend