Hekelblokkie 17

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 17 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 16 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

± 30 g in kleur van jou keuse

Ons het Champagne Beige 225 gebruik

4 mm-hekelnaald

Steekmerker (opsioneel)

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Kleurverandering

(#) dui aan wanneer draad geknip en kleur verander moet word.

Verander kleur netjies voor jy die laaste gs hekel en verbind rondtes deur naald in aangeduide steek te steek, gebruik dan nuwe kleur, don en trek nuwe kleur se lus deur

Afkortings

alb – agterom langbeen

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

driesl – drieslag

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

mr – mini-roossteek

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Spesiale steek

Agteromlangbeen (alb) – don, steek naald agter om stammetjie van steek en voltooi lb normaalweg

Mini-roossteek (mr) – don 3 keer, steek naald in aangeduide plek en trek ʼn lus deur (= 5 lusse op naald), trek naald deur laaste 4 lusse op naald (dit kan dalk makliker wees as jy met die ander hand die lusse van die naald af wegtrek om die naald makliker deur te kry)

Aanwysings

Met 4 mm-naald begin met verstelbare ring (magic ring)

1ste rdte: 5 ks (1 lb en 2 ks) 7 keer in ring, gs in 3de van 5 ks.
2de rdte: gs in 2ks-sp, 3 ks (= 1 lb), 2 lb in dies 2ks-sp, (1 ks, 3 lb in vlg 2ks-sp) rondom, 1 ks, gs in 3de ks aan beg.
3de rdte: 3 ks, lb2tes, (2 ks, 1 lb in 1ks-sp, 2 ks, lb3tes) 7 keer, 2 ks, 1 lb in 1ks-sp, 2 ks, gs in eerste lbtes.
4de rdte: mr in dies lbtes, (3 ks, mr in vlg lb, 3 ks, mr in lbtes) 7 keer, 3 ks, mr in vlg lb, 3 ks, gs in agterste lus van eerste mr.
5de rdte: *1 kb in elk van vlg 3 ks, 1 ks, slaan mr oor, herh van * rondom, gs in eerste kb = 48 kb en 16 1ks-sp.
6de rdte: (5 ks, 1 kb in 1ks-sp) rondom, gs in eerste ks van 5 ks aan beg.
7de rdte: gs in 5ks-sp, 5 ks (= 1 lb en 2 ks), 1 lb in dies ks-sp, *2 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg 5ks-sp, herh van * rondom, 2 ks, gs in 3de van 5 ks aan beg.
8ste rdte: 3 kb in elke 2ks-sp rondom, MOENIE in eerste kb gs nie = 96 kb.
9de rdte: 1 kb in elke kb (jy kan hierdie kb merk om van hier af begin van rondte aan te dui), (1 kb in agterste lus van vlg kb, 3 kb) twee keer, *1 kb in agterste lus van vlg kb, 2 kb, 2 ks, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 2 ks, 2 kb**, (1 kb in agterste lus van vlg kb, 3 kb) 4 keer, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in agterste lus van vlg kb, 3 kb, 1 kb in agterste lus van vlg kb, 2 kb.
10de rdte: (1 kb in agterste lus van vlg kb, 1 kb) 5 keer, *1 ks, alb rondom vlg lb, alb, rondom vlg lb, 3 ks, 1 lb in basislus van alb, alb rondom vlg lb, 1 ks, slaan 2 kb oor**, (1 kb, 1 kb in agterste lus van vlg kb) 8 keer, 1 kb, herh van * rondom, eindig by**, (1 kb, 1 kb in agterste lus van vlg  kb) 3 keer, 1 kb in laaste kb.
11de rdte: 1 kb in eerste kb, (1 lb in voorste lus van 8ste rdte se kb, {slaan kb wat net gemaak is agter lb van hier af oor} 3 kb) twee keer, *1 lb in voorste lus van 8ste rdte se kb, 1 ks, alb rondom alb, 1 lb in basislus van alb, alb rondom vlg alb, 1 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in 3ks-sp in hoek, 1 ks, alb rondom vlg alb, alb rondom vlg alb, 1 lb in basislus van alb, 1 ks**, (1 lb in voorste lus van 8ste rdte se kb, 3 kb) 4 keer, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb in voorste lus van 8ste rdte se kb, 3 kb, 1 lb in voorste lus van 8ste rdte se kb, 2 kb.
12de rdte: (1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb, mr in lb, 1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb, 1 kb) twee keer, *1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb, mr in lb, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb, 3 kb in hoek se 2ks-sp, 1 kb in lb, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 1 kb in 1ks-sp, mr in lb, 1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb**, (1 kb, 1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb, mr in lb, 1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb) 3 keer, 1 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb,  1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb, mr in lb, 1 lb in voorste lus van 9de rdte se kb, 1 kb in laaste st.
13de rdte: (mr in lb, 1 kb in agterste lus van mr, mr in lb, 1 kb) twee keer, mr in lb, *1 kb in agterste lus van mr, 7 kb, 3 kb in vlg kb, 7 kb**, (1 kb in agterste lus van mr, mr in lb, 1 kb, mr in lb) 4 keer, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in agterste lus van mr, mr in lb, 1 kb, mr in lb, 1 kb in agterste lus van mr, mr in lb, 1 kb in laaste st.
14de rdte: (1 kb in agterste lus van mr, mr in kb, 1 kb in agterste lus van mr, 1 kb) twee keer, 1 kb in agterste lus van mr, *mr in kb, (1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor) 4 keer, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb) 4 keer**, (mr in kb, 1 kb in agterste lus van mr, 1 kb, 1 kb in agterste lus van mr) 4 keer, herh van * rondom, eindig by **, (mr in kb, 1 kb in agterste lus van mr, 1 kb, 1 kb in agterste lus van mr, mr in kb, 1 kb in agterste lus van mr, 1 kb in laaste kb.
15de rdte: 1 kb in elk van vlg 10 ste, *(1 hlb in hlb, 1 hlb in 1ks-sp) 4 keer, 1 hlb in vlg hlb, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in hoek se 1ks-sp, (1 hlb in vlg hlb, 1 hlb in 1ks-sp) 4 keer, 1 hlb in vlg hlb**, 1 kb in elk van vlg 17 ste, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 7ste, gs in eerste kb.
16de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 9 ste, *slaan 2 ste oor, 4 lb in vlg st, slaan 4 ste oor, 4 lb in vlg st, slaan 2 ste oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in hoek se 1ks-sp, slaan 2 ste oor, 4 lb in vlg st, slaan 4 ste oor, 4 lb in vlg st, slaan 2 ste oor**, 1 lb in elk van vlg 17 ste, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb in elk van vlg 7 ste, gs in 3de ks aan beg.
17de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 9 lb, *(1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb) twe keer, 1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor, 3 kb in hoek se 2ks-sp, slaan 1 lb oor, (1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb) twee keer, 1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor**, 1 kb in elk van vlg 16 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 6 lb, gs in beg-ks = 36 kb oor elke sy tussen hoek-ste. Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend