Hekelblokkie 19

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 19 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 18 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

4 kleure van jou keuse

Ons het Champagne Beige 225 Deep Mahogany 271 French Grey 251 en Caviar 017 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

akb – agteromkortbeen

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

driesl – drieslag

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

mr – mini-roossteek

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

vkb – vooromkortbeen

vhlb –  vooromhalwelangbeen

Spesiale steke

a(v)kb – don, steek die hekelnaald van agter (voor) om balkie van steek en voltooi kb soos gewoonlik (image)

Mini-roossteek (mr) – don 3 keer, steek naald in aangeduide plek en trek ‘n lus deur (= 5 lusse op naald), trek naald deur laaste 4 lusse op naald (dit kan dalk makliker wees as jy met die ander hand die lusse van die naald af wegtrek om die naald makliker deur te kry)

Picot – 3 ks, gs in eerste ks

Springmieliesteek = maak 4 lb in aangeduide plek, haal naald uit laaste lb en steek dit in 1ste lb, tel lus op, don en trek deur al die lusse op die naald.

BELANGRIK: Vir springmieliesteek aan beg van rdte, werk 3 ks, 4 lb in aangeduide plek, haal naald uit en steek dit in bokant van 3 ks en lus wat jy laat val het, don en trek deur al die lusse op die naald.

vhlb – don, steek die hekelnaald van voor om balkie van steek en voltooi hlb soos gewoonlik (image)

Kleurverandering

(#) dui aan wanneer draad geknip en kleur verander moet word.

Verander kleur netjies voor jy die laaste gs hekel en verbind rondtes deur naald in aangeduide steek te steek, gebruik dan nuwe kleur, don en trek nuwe kleur se lus deur

Aanwysings

Met 4 mm-hekelnaald en French Grey, beg met verstelbare ring (magic ring).

1ste rdte: 8 kb in ring, gs in eerste kb.
2de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in dies kb, 2 lb in elke kb rondom, (#) gs in 3de ks aan beg = 16 lb.
3de rdte: met Caviar 1 ks (= 1 kb), mr in dies st as 1 ks, (1 kb, mr) in vlg kb rondom, (#) gs in eerste ks.
4de rdte: met French Grey 1 kb in dies plek as gs, (2 ks, slaan mr oor, 1 kb in vlg kb) rondom, 2 ks, gs in eerste kb (#).
5de rdte: met Deep Mahogany gs in 2ks-sp, springmieliesteek in dies ks-sp, (6 ks, slaan vlg 2ks-sp oor, springmieliesteek in vlg 2ks-sp) 7 keer, 6 ks, slaan vlg 2ks-sp oor, gs in eerste springmieliesteek.
Heg af.
6de rdte: met Champagne Beige en werk agter in vorige rdte, gs in enige oorgeslaande 2ks-sp, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 2 ks, 2 lb) in dies 2ks-sp, *1 ks, (2 lb, 2 ks, 2 lb) in vlg oorgeslaande 2ks-sp, herh van * nog 6 keer, 1 ks, gs in 3de ks aan beg.
7de rdte: *1 kb in springmieliesteek, werk oor 6 ks van 5de rdte, (2 lb, 1 driesl, picot, 1 driesl, 2 lb) in 2ks-sp, herh van * rondom (#), gs in eerste kb.
8ste rdte: met French Grey *7 ks, gs in dies kb, vkb rondom elk van vlg 3 ste, gs in agterste lus van eerste picot-ks, 5 ks, gs in agterste lus van laaste picot-ks, vkb rondom elk van vlg 3 ste, gs in vlg kb, herh van * rondom, plaas laaste gs aan basis van 7 ks, gs in vlg 3 ks (#).
9de rdte: met Caviar gs in 7ks-sp, 7 ks (= 1 lb en 4 ks), 1 lb in dies ks-sp, *3 ks, werk agter 8ste rdte, 1 kb in picot-sp, 3 ks**, (1 lb, 4 ks, 1 lb) in vlg 7ks-sp, herh van * rondom, eindig by ** (#), gs in 3de van 7 ks.
10de rdte: met Champagne Beige *4 ks, gs in vlg lb, 3 ks, 1 kb in kb, 3 ks, gs in vlg lb, 7 ks, gs in vlg lb, 3 ks, 1 kb in kb, 3 ks, gs in vlg lb, herh van * rondom, plaas laaste gs in dies plek as beg-4ks.
11de rdte: *5 kb in 4ks-sp, 4 kb in 3ks-sp, 1 kb in 5ks-sp van 8ste rdte, 4 kb in 3ks-sp, 9 kb in 7ks-sp, 4 kb in 3ks-sp, 1 kb in 5ks-sp van 8ste rdte, 4 kb in 3ks-sp, herh van * rondom (#), gs in eerste kb = 128 kb.
12de rdte: met Deep Mahogany 1 kb in elk van vlg 9 kb, *akb rondom vlg kb, slaan 4 kb oor, 2 driesl in vlg kb, (1 driesl, 1 lb) in vlg kb, 2 lb in vlg kb, 1 lb in vlg kb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg kb, 1 lb in vlg kb, 2 lb in vlg kb, (1 lb, 1 driesl) in vlg kb, 2 driesl in vlg kb, slaan 4 kb oor, akb rondom vlg kb**, 1 kb in elk van vlg 13 kb, herh van  * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 4 kb, gs in eerste kb.
Heg af.
13de rdte: met Champagne Beige *gs in kb voor akb by hoekblaartjie, akb rondom akb, 1 vhlb rondom elk van vlg 8 ste, (1 hlb, 2 ks, 1 hlb) in 2ks-sp, 1 vhlb rondom elk van vlg 8 st, akb rondom akb, heg af. Herh van * vir oorbl 3 hoeke
14de rdte: met French Grey gs in 2de kb van 12de rdte van afgehegte kb, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 2 kb, *1 hlb in elk van vlg 2 kb, 5 ks, slaan 5 ste oor, 1 kb in elk van vlg 7 ste, (1 kb, 2 ks, 1 kb) in hoek se 2ks-sp, 1 kb in elk van vlg 7 ste, 5 ks, slaan 5 ste oor, 1 hlb in elk van vlg 2 kb**, 1 kb in elk van vlg 5 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 2 kb, gs in ks aan beg.
15de rdte: 1 ks (= 1 kb), werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 17 ste, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 2ks-sp, werk in agterste lusse 1 kb in elke van vlg 35 ste, herh van * nog twee keer, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 2ks-sp, werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 17 ste, gs in ks aan beg.
16de rdte: 1 ks (= 1 kb), werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 18 ste,  *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, werk in agterste lus 1 kb in elk van vlg 37 ste, herh van * nog twee keer, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 18 ste, (#) gs in ks aan beg.
17de rdte: met Champagne Beige 1 ks (= 1 kb), 1 kb in agterste lus van vlg kb, *(1 driesl in voorste lus van 15de rdte se ooreenstemmende kb, 1 kb in elk van vlg 4 kb) 3 keer, 1 driesl in voorste lus van 15de rdte se ooreenstemmende kb, 1 kb in agterste lus van elk van vlg 2 kb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, 1 kb in agterste lus van elk van vlg 2 kb, (1 driesl in voorste lus van 15de rdte se ooreenstemmende kb, 1 kb in agterste lus van elk van vlg 4 kb) 3 keer, 1 driesl in voorste lus van elk van 15de rdte se ooreenstemmende kb**, 1 kb in agterste lus van vlg 3 kb, herh van * rondom en eindig by **, 1 kb in agterste lus van laaste kb, gs in ks aan beg.
18de rdte: 1 ks (= 1 kb), werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 20 ste, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 41 ste, herh van * nog twee keer, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, werk in agterste lusse 1 kb in elk van vlg 20 ste, (#) gs in ks aan beg.
19de rdte: met Deep Mahogany 1 ks (= 1 kb), 1 kb in agterste lus van vlg kb, *(mr in voorste lus van 18de rdte se ooreenstemmende kb, 1 kb in agterste lus van elk van vlg 4 kb) 4 keer, mr in hoek se 1ks-sp, (1 kb in agterste lus van elk van vlg 4 kb, mr in voorste lus van 18de rdte se ooreenstemmende kb) 4 keer**, 1 kb in agterste lus van elk van vlg 3 kb, hehr van * rondom, eindig by **, 1 kb in agterste lus van laaste kb, (#) gs in ks aan beg.
20ste rdte: met Caviar 2 ks (= 1 vhlb), 1 vhlb rondom vlg kb, *(1 kb in agterste lus van mr, 1 vhlb rondom elk van vlg 4 kb) 4 keer, 3 kb in agterste lus van hoek se mr, (1 vhlb rondom elk van vlg 4 kb, 1 kb in agterste lus van mr) 4 keer**, 1 vhlb rondom elk van vlg 3 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1vhlb rondom laaste kb, gs in 2de ks aan beg = 45 ste oor elke sy tussen hoek-ste.

Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend