Hekelblokkie 18

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 18 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 17 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

±28 g in kleur van jou keuse

Ons het Deep Mahogany 271 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

alb – agterom-langbeen

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

driesl – drieslag

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

mr – mini-roossteek

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

Spesiale steek

alb – don, steek die hekelnaald van agter om balkie van lb en voltooi lb soos gewoonlik (image)

Mini-roossteek (mr) – don 3 keer, steek naald in aangeduide plek en trek ‘n lus deur (= 5 lusse op naald), trek naald deur laaste 4 lusse op naald (dit kan dalk makliker wees as jy met die ander hand die lusse van die naald af weg te trek om die naald makliker deur te kry)

Aanwysings

Met 4 mm-naald begin met verstelbare ring (magic ring).

1ste rdte: 3 ks (= 1 lb), 2 lb in ring, (1 ks, 3 lb in ring) 3 keer, 1 ks, gs 3de ks aan beg.
2de rdte: 1 kb in vlg lb, *2 ks, 3 lb in 1ks-sp, 2 ks, slaan 1 lb oor, 1 kb in vlg lb, herh van * nog twee keer, 2 ks, 3 lb in 1ks-sp, 2 ks, gs in eerste kb.
3de rdte: 4 ks (= 1 lb en 1 ks), *alb rondom lb, alb rondom vlg lb, 3 ks, 1 lb in basislus van alb, alb rondom vlg lb, 1 ks**, 1 lb in kb, 1 ks, herh van * rondom, eindig by **, gs in 3de van 4 ks aan beg.
4de rdte: 3 ks (= 1 lb), *alb rondom alb, 1 lb in basislus van alb, alb rondom alb, 1 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in 3ks-sp, 1 ks, alb rondom alb, alb rondom vlg alb, 1 lb in basislus van alb**, 1 lb in lb, herh van * rondom, eindig by **, gs in 3de ks aan beg.
5de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in ekj van vlg 3 lb, *1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb, 3 kb in 2ks-sp, 1 kb in lb, 1 kb in 1ks-sp**, 1 kb in elk van vlg 7 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 3 lb, gs in ks aan beg.
6de rdte: 1 ks (= 1 kb), *werk in voorkant van kb, 1 alb rondom elk van vlg 3 lb van 4de rdte, 1 kb in elk van vlg 3 kb, 3 kb in vlg kb, 1 kb in elk van vlg 3 kb, werk in voorkant van kb, 1 alb rondom elk van vlg 3 lb**, 1 kb in kb, herh van * rondom, eindig by **, gs in beg-ks.
7de rdte: 3 ks (= 1hlb en 1 ks), slaan vlg st oor, (1 hlb in vlg st, 1 ks, slaan vlg st oor) 3 keer, *(1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg kb, (1 ks, slaan vlg st oor, 1 hlb in vlg st) 7 keer, 1 ks, slaan vlg st oor, herh van * nog twee keer, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg kb, (1 ks, slaan vlg st oor, 1 hlb in vlg st) 3 keer, 1 ks, gs in 2de van 3 ks aan beg.
8ste rdte: (mr in vlg 1ks-sp, 1 ks) 4 keer, *(mr, 1 ks, mr) in hoek se 1ks-sp, (1 ks, mr in vlg 1ks-sp) 8 keer, 1 ks, herh van * nog twee keer, (mr, 1 ks, mr) in hoek se 1ks-sp, (1 ks, mr in vlg 1ks-sp) 4 keer, 1 ks, gs in agterkant van lus van eerste mr.
9de rdte: 1 kb in 1ks-sp, 5 ks, slaan mr oor, 1 ks in vlg mr (= 3 ste oorgeslaan), 1 kb in vlg 1ks-sp, *5 ks, slaan 3 ste oor, 3 kb in hoek se 1ks-sp, (5 ks, slaan 3 ste oor, 1 kb in vlg 1ks-sp) 4 keer, herh van * nog twee keer, 5 ks, slaan 3ste oor, 3 kb in hoek se 1ks-sp, (5 ks, slaan 3 ste oor, 1 kb in vlg 1ks-sp) twee keer, 5 ks, gs in eerste kb.
10de rdte: gs om vlg 2 ks, 1 kb n dies 5ks-sp, 5 ks, *1 kb in vlg 5ks-sp, 2 ks, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 2 ks, (1 kb in 5ks-sp, 5 ks) 4 keer, herh van * nog twee keer, 1 kb in vlg 5ks-sp, 2 ks, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 2 ks, (1 kb in 5ks-sp, 5 ks) 3 keer, gs in eerste kb.
11de rdte: 1 kb in elk van vlg 5 ks, *1 ks, alb rondom lb, alb rondom vlg lb, 3 ks, 1 lb in basislus van alb, alb rondom vlg lb, 1 ks, slaan 2 ks en 1 kb oor**, (1 kb in elk van vlg 5 ks, slaan kb oor) 4 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 kb in elk van vlg 5 ks, slaan kb oor) 3 keer, gs in eerste kb.
12de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 4 kb, *1 ks, alb rondom alb, 1 lb in basis van alb, alb rondom vlg alb, 1 ks, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in hoek se 3ks-sp, 1 ks, alb rondom alb, alb  rondom vlg alb, 1 lb in basislus van alb, 1 ks**, 1 kb in elk van vlg 20 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 15 kb, gs n ks aan beg.
13de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 4 kb, *1 kb in elk van vlg 3 lb, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in lb, 3 kb in hoek se 2ks-sp, 1 kb in lb, 1 kb in 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 3 lb**, 1 kb in elk van vlg 20 kb, herh van * kb in elk van vlg 3 lb**, 1 kb in elk van vlg 20 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 15 kb, gs in ks aan beg.
14de rdte: mr in dies plek as gs, (1 hlb in vlg kb, mr in vlg kb) twee keer, *(1 hlb in vlg kb, 1 ks, slaan 1 kb oor) 3 keer, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in vlg kb, (1 ks, slaan 1 kb oor, 1 hlb in vlg kb) 3 keer, (mr in vlg kb, 1 hlb in vlg kb) 5 keer**, (1 hlb in vlg kb, mr in vlg kb) 5 keer, herh van * rondom, eindig by **, (1 hlb in vlg kb, mr in vlg kb) twee keer, 1 hlb in laaste kb, gs in agterste lus van mr.
15de rdte: 2 ks (= 1 hlb), 1 hlb in elk van vlg 5 ste, *(1 hlb in 1ks-sp, 1 hlb in hlb) 3 keer, (1 hlb, 1 ks, 1 hlb) in hoek se 1ks-sp, (1 hlb in vlg hlb, 1 hlb in 1ks-sp) 3 keer**, 1 hlb in elk van vlg 22 ste, herh van * rondom, eindig by **, 1 hlb in ek van vlg 16 ste, gs in 2de ks aan beg.
16de rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 4 hlb, *slaan 1 hlb oor, 4 lb in vlg hlb, slaan 3 hlb oor, 4 lb in vlg hlb, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in hoe se 1ks-sp, slaan 2 hlb oor, 4 lb in vlg hlb, slaan 3 hlb oor, 4 lb in vlg hlb, slaan 1 hlb oor**, 1 lb in elk van vlg 20 hlb, herh van * rondom, eindig by **, 1 lb in elk van vlg 15 hlb, gs in 3de ks aan beg.
17de rdte: 1 ks (= 1 kb), 1 kb in elk van vlg 4 lb, *(1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan  1 lb oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb) twee keer, 1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor, 3 kb in hoek se 2ks-sp, slaan 1 lb oor, (1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor, 1 kb in elk van vlg 3 lb) twee keer, 1 kb in sp tussen laaste en vlg lb, slaan 1 lb oor**, 1 kb in elk van vlg 19 lb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elk van vlg 14 lb, gs in ks aan beg = 39 kb oor elke sy tussen hoek se hoek-ste. Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend