Hekelblokkie 20

Hekel saam met Vrouekeur en Elle Yarns oulike hekelblokkies. Hier is hekelblokkie 20 se patroon

Click here for the English pattern

Klik hier vir hekelblokkie 19 se patroon

Belangrik

  • Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan SAPROTEX nie verantwoordelikheid vir die eindproduk aanvaar nie.
  • Weens beperkings in die drukproses word die kleurreproduksie so na aan die breidraad as moontlik weergegee.
  • Die aanwysings is slegs vir een grootte.

Wat het jy nodig?

ELLE FAMILY KNIT VINTAGE DK (100 g)

4 kleure van jou keuse

Ons het Champagne Beige 225 Deep Mahogany 271 French Grey 251 en Caviar 017 gebruik

4 mm-hekelnaald

Mate

± 27 cm x 27 cm

 Spanning

Dis nie noodsaaklik nie, solank al die vierkante met dieselfde spanning gebrei word, behoort almal min of meer dieselfde grootte te wees.

Afkortings

akb – agteromkortbeen

beg – begin

dies – dieselfde

don – draad om naald

driesl – drieslag

gs – glipsteek

herh – herhaal

hlb – halwe langbeen

ks – kettingsteek

ks-sp – kettingsteekspasie

lb(e) – langbeen (langbene)

mr – mini-roossteek

rdte – rondte

st(e) – steek (steke)

tes – tesame

vkb – vooromkortbeen

vhlb –  vooromhalwelangbeen

Spesiale steke

a(v)kb – don, steek die hekelnaald van agter (voor) om balkie van steek en voltooi kb soos gewoonlik (image)

Mini-roossteek (mr) – don 3 keer, steek naald in aangeduide plek en trek ‘n lus deur (= 5 lusse op naald), trek naald deur laaste 4 lusse op naald (dit kan dalk makliker wees as jy met die ander hand die lusse van die naald af wegtrek om die naald makliker deur te kry)

lb-picot – werk ‘n lb soos aanfedui, 3 ks, steek naald deur voorste lus en vertikale balkie van basissteek, don, en trek deur al die lusse op die naald. (image)

vhlb – don, steek die hekelnaald van voor om balkie van steek en voltooi hlb soos gewoonlik (image)

Kleurverandering

(#) dui aan wanneer draad geknip en kleur verander moet word.

Verander kleur netjies voor jy die laaste gs hekel en verbind rondtes deur naald in aangeduide steek te steek, gebruik dan nuwe kleur, don en trek nuwe kleur se lus deur

Aanwysings

Met 4 mm-naald en Champagne Beige, begin met ‘n verstelbare knoop (magic ring).
1ste rdte: 3 ks (= 1 lb), 17 lb in ring, gs in 3de ks aan beg = 18 lb.
2de rdte: 8 ks, (slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, 7 ks) 5 keer, gs in eerste ks van ks aan beg, laat val lus van naald af.
3de rdte: met Deep Mahogany en werk agter in ks-lusse, gs in sp tussen twee oorgeslaande lb van 2de rdte, 3 ks (= 1 lb), (1 lb, 1 ks, 2 lb) in dies sp, *(2 lb, 1 ks, 2 lb) in sp tussen vlg 2 oorgeslaande lb, herh van * nog 4 keer, gs in bokant van 3 ks, laat val lus van naald af, tel lus op wat in 2de rdte laat val is en trek 3de rdte se lus wat laat val is deur.
Knip Champagne Beige af.
4de rdte: 12 ks, (1 kb in kb van 2de rdte, 11 ks) 5 keer, gs in eerste ks van 12 ks aan beg, laat val lus van naald af.
5de rdte: met French Grey en werk agter in ks-lusse, gs in 1ks-sp van 3de rdte, 3 ks (= 1 lb), werk nou oor 7 ks van 2de rdte (2 lb, 2 ks, 3 lb) in dies ks-sp, *(3 lb, 2 ks, 3 lb) in vlg 1ks-sp, herh van * nog 4 keer, gs in 3de ks aan beg, laat val lus van naald af, tel lus op wat in 4de rdte laat val is en trek 5de rdte s elus wat laat val is deur.
Knip Deep Mahogany af.
6de rdte: 16 ks, (1 kb in kb van 4de rdte, 15 ks) 5 keer, gs in eerste ks van 16de ks aan beg.
Knip French Grey af.
7de rdte: met Champagne Beige en werk in agter in ks-lusse, gs in 2ks-sp van 5de rdte, 3 ks (= 1 lb), werk nou oor 11 ks van 4de rdte, (3 lb, 3 ks, 4 lb) in dies ks-sp, *2 ks, (4 lb, 3 ks, 4 lb) in vlg 2ks-sp, herh van * nog 4 keer, 2 ks, gs in 3de ks aan beg.
8ste rdte: 3 ks (= 1 lb), 1 lb in elk van vlg 3 lb, *(3 lb, 2 ks, 3 lb) oor ks-lus in 3ks-sp, 1 lb in elk van vlg 8 lb, herh van * nog 4 keer, (3 lb, 2 ks, 3 lb) oor ks-lus in 3ks-sp, 1 lb in elk van vlg 4 lb, gs in 3de ks aan beg.
Knip af en heg Champagne Beige af.
9de rdte: met Caviar, gs rondom voorkant van 3 ks, 3 ks, 1 vlb rondom elk van vlg 3 lb, *1 vkb rondom elk van vlg 3 lb, 2 kb in 2ks-sp, 1vkb rondom elk van vlg 3 lb, 1 vlb rondom elk van vlg 8 lb, herh van * nog 4 keer, 1 vkb rondom elk van 3 lb, 2 kb in 2ks-sp, 1 vkb rondom elk van vlg 3 lb, 1 vlb rondom elk van vlg 4 lb, gs in 3de ks aan beg (#).
10de rdte: met Deep Mahogany, gs in vlg vlb, 3 ks (= 1 lb), 1 lb in vlg ks, *5 ks, slaan 4 ste oor, kb2tes, 5 ks, slaan 4 ste oor, 1 lb in elk van vlg 2 ste, 2 driesl in sp van 8ste rdte**, 1 lb in elk van vlg 2 st, herh van 8 rondom, eindig by **, gs in 3de ks aan beg (#).
11de rdte: met Champagne Beige, gs rondom voorkant van 3 ks, 2 ks, 1 vhlb rondom vlg lb, * werk agter 5ks-lus, 1 kb in elk van oorgeslaande 4 ste, 1 ks agter kb-tes, werk agter 5ks-lus, 1 kb in elk van oorgeslaande 4 ste**, 1 vhlb rondom elk van vlg 6 ste, herh van * rondom eindig by **, 1 vhlb rondom elk van vlg 4 ste, gs in 2de ks aan beg.
12de rdte: 1 kb in dies plek as gs, 1 kb in elk van vlg 3 ste, 1 kb in 5ks-sp van 10e rdte, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in kbtes van 10de rdte, *1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in 5ks-sp van 10de rdte, 1 kb in elk van vlg 10 ste, 1 kb in 5ks-sp van 10de rdte, 1 kb in elk van vlg 2 ste*, slaan kbtes van 10de rdte oor, herh van * tot *, 1 kb in kbtes van 10de rdte, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in 5ks-sp van 10de rdte**, 1 kb in elk van vlg 10 ste, 1 kb in 5ks-sp van 10de rdte, 1 kb in elk van vlg 2 ste, 1 kb in kbtes van 10de rdte, herh van * tot **, 1 kb in elk van vlg 6 ste, gs in eerste kb.
Knip af en heg Champagne Beige af.
13de rdte: met Caviar, gs in kb aan regterkant van afhegst, gs in agterste lus van dies kb, 1 gs in elke agterste lus van vlg 10 ste, *3 ks, slaan 1 kb oor, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 gs in elke agterste lus van vlg 22 kb, herh van * nog twee keer, 3 ks, slaan 1 kb oor, (1 lb, 1 ks, 1 lb) in vlg kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 gs in elke lus van vlg 11 kb.
14de rdte: 1 gs in elke agterste lus van vlg 7 ste, *4 ks, slaan 4 ste oor, 1 kb in 3ks-sp, [(lb-picot) 3 keer, 1 lb] in 1ks-sp, 1 kb in 3ks-sp, 4 ks, slaan 4 ste oor, 1 gs in elke agterste lus van vlg 14 ste, herh van * nog twee keer, slaan 4 ste oor, 1 kb in 3ks-sp, [(lb-picot) 3 keer, 1 lb] in 1ks-sp, 1 kb in 3ks-sp, 4 ks, slaan 4 st oor, 1 gs in elke agterste lus van vlg 7 ste (#).
15de rdte: met French Grey en werk in agterste lusse van alle ste rondom, 1 kb in elk van vlg 7 ste, *1 kb in elk van vlg 4 sts, 1 kb in kb, 1 kb in lb, 2 kn in vlg lb, 1 ks, 2 kb in vlg lb, 1 kb in lb, 1 kb in kb, 1 kb in elk van vlg 4 ks**, 1 kb in elk van vlg 14 ste, herh van * rondom, eindig by  **, 1 kb in elk van vlg 7 ste, gs in eerste kb.
16de rdte: 1 ks (= 1 kb), werk in agterste lus van al die ste rondom, 1 kb in elk van vlg 14 kb, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 30 kb, herh van * nog twee keer, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 15 kb, gs in ks aan beg.
17de rdte: 1 ks (= 1 kb), werk in agterste lus van al die ste rondom, 1 kb in elk van vlg 15 kb, *(1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 32 kb, herh van * nog twee keer, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, 1 kb in elk van vlg 16 kb, (#) gs in ks aan beg.
18de rdte: met Deep Mahogany, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in agterste lus van vlg kb, *(1 driesl in voorste lus van ooreenstemmende st van 15de rdte, 1 kb in elke agterste lus van vlg 3 kb) 3 keer, 1 driesl in voorste lus van ooreenstemmende 15de rdte, 1 kb in elke agterste lus van vlg 2 kb, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, 1 kb in elke agterste lus van vlg 2 kb, (1 driesl in voorste lus van ooreenstemmende st van 15de rdte, 1 kb in elke agterste lus van vlg 3 kb) 3 keer, 1 driesl in voorste lus van ooreenstemmende st van 15de rdte**, 1 kb in elke agterste lus van vlg 4 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb in elke agterste lus van vlg 2 ste, gs in ks aan beg.
19de rdte: 1 ks (= 1 kb), werk in agterste lus van al die ste rondom, *1 kb in elke st tot by hoek se 1ks-sp, (1 kb, 1 ks, 1 kb) in hoek se 1ks-sp, herh van * rondom (#), gs in ks aan bg.
20ste rdte: met Champagne Beige, 1 ks (= 1 kb), 1 kb in agterste lus van vlg kb, *(mr in voorste lus van driesl, 1 kb in elke agterste lus van vlg 3 kb) 4 keer, 1 kb in agterste lus van vlg kb, mr in hoek se 1ks-sp, 1 kb in elke agterste lus van vlg 4 kb, (mr in voorste lus van driesl, 1 kb elk in agterste lus van vlg 3 kb) 3 keer, mr in voorste lus van driesl**, 1 kb in elke agterste lus van vlg 4 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 kb elk in agterste lus van 2 kb, (#) gs in ks aan beg.
21ste rdte: met Caviar, 2 ks (= 1 vhlb), 1 vhlb rondom vlg ks, *(1 kb in agterste lus van mr, 1 vhlb rondom elk van vlg 3 kb) 4 keer, 1vhlb rondom vlg kb, 3 kb in agterste lus in agterste lus van hoek se mr, 1vhlb rondom elk van vlg 4 kb, (1 kb in agterste lus van mr, 1vhlb rondom elk van vlg 3 kb) 3 keer, 1 kb in agterste lus van mr**, 1 vhlb rondom elk van vlg 4 kb, herh van * rondom, eindig by **, 1 vhlb rondom elk van vlg 2 kb, gs in 2de ks aan beg = 40 ste oor elke sy tussen hoek-ste.
Heg af.

Werk drade weg. Blok vierkant volgens grootte, bedek met klam lap en laat om droog te word.

Send this to a friend