Is jou huwelik in gevaar?

Vertroue is een van die hoekstene van die huwelik. Wanneer dit geskend word, is daar probleme. Finansies is ʼn kwessie wat dikwels tot konflik lei in die huwelik.

Indien finansiële vertroue geskend word, kan dit aanleiding gee tot onoorkombare botsings. Finansiële ontrouheid is gif vir ʼn verhouding.  Is jou en jou huweliksmaat se verhouding gesond wat finansies betref?

Beantwoord die onderstaande vrae om uit te vind:

 • Het julle ʼn gesamentlike begroting?
 • Hou julle by die begroting?
 • Het julle ʼn gesamentlike skulddelgingsplan?
 • Is julle oop en eerlik met mekaar wat betref finansies?
 • Het julle alle vorige probleme rondom finansies uitgesorteer?
 • Het albei van julle ʼn gebalanseerde benadering tot geldsake?
 • Het julle gelyke regte ten opsigte van geld?
 • Beskik julle oor die kommunikasievaardighede om finansiële konflik te hanteer?
 • Kan julle op ʼn vredevolle en gesonde manier onderhandel oor finansies?
 • Het julle gesamentlike spaardoelwitte?
 • Is julle aftreebeplanning in plek?
 • Is daar ruimte vir verskille en verskillende geldstyle?

As jou antwoorde op bogenoemde vrae meestal “ja” is, is julle huwelik buite gevaar. Indien nie, is dit tyd om die bul by die horings te pak. Neem definitiewe stappe om uit die gevaar te kom. Oorweeg sielkundige berading en gaan sien ʼn finansiële adviseur om leiding te kry. Die probleem moet aangespreek word en ʼn kompromie moet gevind word. Oppas! Finansiële ontrouheid is ʼn stappie nader aan ʼn egskeiding! Moenie daarmee speel nie. Die pad na die skeihof is met goeie voornemens besaai. Moenie net praat nie, doen iets daadwerkliks. Jul huwelik is kosbaar. Koester dit!   

Send this to a friend